Les Bases

Bases concurs Fires Girona

1. Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #FiresGirona.

2. El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb les Fires. Hi hauran 3 premis (1r premi, 2n premi i 3r premi) escollits entre les xarxes socials Twitter i Instagram. La definició dels premis la trobareu a l’apartat “els premis“.

3. El concurs comença el 28 d’octubre de 2016 a les 00.01h i acaba el 6 de novembre de 2016 a les 23.59h.

4. Els guanyadors/es seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. Els noms dels guanyadors/es també es faran públics als webs i xarxes socials dels organitzadors.

5. Els guanyadors/es hauran d’enviar la fotografia original amb la major resolució possible al correu electrònic que l’organització els facilitarà un cop s’hagin posat en contacte.

6. Si algun dels gunayadors/es no respon a l’acceptació del premi en un termini de 7 dies naturals -dia que se’l contacta inclòs-, el premi passarà al següent fotografia més votada pel jurat.

7. Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Se’n poden fer tantes com es desitgi, totes entraran en el concurs.

8. Les fotografies poden estar fetes amb qualsevol dispostiu o càmera.

9. Les fotografies han de ser inèdites i originals. No s’admetrà cap fotografia els drets de la qual de propietat intel·lectual no pertanyin íntegrament al propi participant del concurs o el seu representant legat.

10. La participació al concurs és gratuïta.

 

Ús de les imatges i de les dades

1. Les imatges publicades amb les etiquetes #FiresGirona s seran públiques al web i les xarxes socials dels organitzadors.

2. Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Girona per a futures campanyes de promoció de la ciutat.

3. La publicació d’imatges amb la etiqueta #FiresGirona significa l’acceptació d’aquestes bases.

4. Pujar les fotografies amb les etiquetes #FiresGirona implica el permís perquè ens posem en contacte amb els guanyadors/es a través d’un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors/es també es faran públics als canals indicats anteriorment.

5. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors/es no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Girona.

Addicional

1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

2. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions de Twitter i Instagram.